اسباب کشی درست و راحت

Posted by یوسف نژاد

نکات مفید برای انجام راحت اسباب کشی

۱٫ در حین بسته بندی اسباب خانه بر روی هر جعبه اسم محل آن و محتویاتش را بنویسید و بر روی آن بچسبانید.

۲٫ اگر تعدادی برای کمک دارید پس هر شخص را مسئول یک قسمت از خانه کنید اما در صورتیکه خودتان به تنهایی باید اسباب را جمع آوری کنید بهتر است تا زمانی که بسته بندی اسباب یک اتاق یا بخشی از خانه تمام نشده است به سراغ جای دیگری نروید.

۳٫ یک نکته بسیار مهم که اغلب به آن توجهی نمیشود این است :در زمان جابجایی وسایل، فردی را در منزل جدید مسئول کنید تا کارگرها را راهنمایی کند برای اینکه وسایل هر قسمت را تا جایی که امکان دارد بر اساس نام روی جعبه ها در محل مشخص خود قرار دهد.

۴٫ در خانه جدید هم هر قسمت از کار اسباب کشی را به شخصی بسپارید.

۵٫ هر فرد را مسئول چیدن وسایل شخصی خودش کنید تا آن ها را به سلیقه خود بچیند.

۶٫ هرگز قبل از مشخص کردن جای وسایل، آن ها را باز نکنید چرا که این کار باعث می شود نظم مورد نظرتان اجرایی نشود و وسایل سرجایشان قرار نگیرد.

۷٫ لوازم یا لباس های که جایگاه یا کمدهای آن مشخص است را سریع در جایشان قرار دهید.

۸٫ با قراردادن وسایل بزرگ مانند مبلمان و بوفه در گوشه ها از بهم ریختگی محیط خانه جلوگیری کنید و در نهایت بر اساس فضای باقیمانده به بهترین شکل ممکن آن ها را بچینید.

دیدگاهتان را بنویسید