اسباب کشی راحت و بی دردسر

Posted by یوسف نژاد

۵ اقدامات برای اینکه یک اسباب کشی راحت و بی دردسر را تجربه کنیم:

اولین مرحله در اسباب کشی، بسته بندی درست واصولی اسباب ولوازم منزل میباشد. برای شروع ابتدا لیستی از تمامی وسایلی که باید جمع کنید تهیه کنید. لیست تهیه شده تاثیر زیادی در سرعت اسباب کشی خواهد داشت. در لیست خود اقلام شکستنی مانند ظروف آشپزخانه را در اولویت قرار دهید.

دومین مرحله در اسباب کشی دل کندن از اقلام غیر ضروری و یا اضافی و بدون کاربرد منزل میباشد. برای مثال وسایلی از منزل که دچار آسیب شده اند و امکان تعمیرشان وجود ندارد را دور بریزید. تا آنجایی که میتوانید مفید اسباب کشی کنید.

سومین مرحله جابه جایی کمدهایتان با لباس است. لباسهایتان را از کشو خارج نکنید. در این صورت حجم اسباب کاهش پیدا میکند و در نهایت در باز کردن دوباره پس از اثاث کشی دوباره کاری نخواهد شد.

چهارمین مرحله کارگر بسته بندی آشنا به اسباب کشی میباشد. قطعا کمک گیری از کارگر اسباب کشی و بسته بندی درست اقلام و استفاده از جعبه های بسته بندی برای اقلام حساس و شکستنی کمک بسیار زیادی در سرعت وکیفیت دراثاث کشی خواهد بود.

پنجمین مرحله کمک گیری از شرکت باربری مطمئن و با تجربه در اسباب کشی میباشد. در واقع انتخاب اتوبار مجرب، تامین کننده ی امنیت وسایل تا انتقال کامل میباشد. رعایت ترتیب چیدمان وسایل در وسیله نقلیه  و تخلیه درست امر بسیار مهمی در حمل بار میباشد.

۷ ویژگی که یک اتوبار خوب باید دارا باشد:در قدم اول معرفی اتوبار حمل اثاث منزل و باربری باید خصوصیات یک انوبار خوب ومطمئن را مورد بررسی قرار دهیم.۱٫ مشاوره درست و مشتری مدارانه قبل از انجام کار در جهت وسیله حمل مناسب و تعداد کارگر جابه جایی مورد نیاز.۲٫ در صورت نیاز، جهت تضمین امنیت اثاثیه بسته بندی درست واصولی توسط پرسنل قبل از بارزدن اسباب، صورت بگیرد.۳٫ پیگیری پشتیبانی از حضور به موقع پرسنل در محل مورد نظر۴٫ جابه جایی درست بر اساس اولویت بندی مشتری و حساسیت بار ۵٫ چیدمان درست در زمان تخلیه در مقصد ۶٫ در صورت رضایت مشتری کمک رسانی جهت چیدمان اولیه در محل جدید۷٫ پیگیری پشتیبانی از میزان رضایت مشتریان در پایان کار

دیدگاهتان را بنویسید