اسباب کشی و جابجایی بار

Posted by یوسف نژاد

اسباب کشی و نقل مکان به محل جدید یکی از دغدغه های کسانی است که قصد دارند به مکان دیگری اسباب و اثاثیه خود را جهت زندگی و یا کار منتقل کنند. در حقیقت پس از آماده سازی محل جدید زندگی و یا دفتر کار باید به فکر آماده کردن وسایل و لوازم جهت انتقال آنها باشید. 

چند مسئله در این میان اهمیت دارند که باید به آنها پیش از شروع اثاث کشی و جابجایی بار توجه کرد:

• بسته بندی وسایل و اثاثیه منزل و یا محل کار بصورت اصولی
• استفاده از نیروی کمکی جهت بسته بندی و جابجایی بار (کارگر اسباب کشی
• استفاده از لوازم و وسایل مناسب جهت بسته بندی و حمل بار
• در اختیار داشتن خودروهای باربری مانند کامیون و یا کامیونت جهت ارسال وسایل و لوازم بسته بندی شده به مقصد
• اطمینان از سرعت و دقت کافی در اسباب کشی و اثاث کشی و عدم وارد شدن هرگونه آسیب و یا گم شدن وسایل
• نداشتن استرس و فشار بر روی افراد، اعضای خانواده و یا همکاران آنها

دیدگاهتان را بنویسید