انتخاب ماشین های باربری مناسب

Posted by یوسف نژاد

یکی از ویژگی های یک شرکت اتوبار و باربری خوب و با کیفیت این است که مشاوره های لازم و دقیق را به مشتریان جهت انتخاب ماشین حمل بار مناسب بدهد تا از این طریق هم از قیمت نهایی باربری کاسته شود و هم سرعت و امنیت باربری تامین گردد.

برای انتخاب ماشین مناسب حمل بار باید به نکات متعدد توجه شود :

·         نوع بار و اسباب و لوازم

·         مسافتی که قرار است برای حمل بار طی شود

·         باربری در تهران است یا برای شهرستان

·         ساعت درنظر گرفته شده برای حمل بار

·         نوع مسیر و جاده بین مبدا و مقصد

و…
در انتخاب وسیله جهت باربری باید دونکته را در نظر گرفت:نوع وجنس بار و میزان اسباب و وسایل در ابعاد و نوع ماشین باربری تاثیرگذار خواهد بود.نوع رایج آن که جابجایی اثاثیه است با توجه به حجم بار به مشتریان مشاوره داده می شود تا هزینه مازادی را پرداخت نکنند و همچنین اسباب و وسایل آن ها صحیح وسالم به مقصد برسد .

نحوه بسته بندی و چیدمان اثاث در انتخاب ماشین باربری و کاهش هزینه و زمان اسباب کشی بسیار موثر است، باید به نحوی در ماشین قرار داده شودکه از فضای آن کاملا استفاده شود، از طرفی وسایل با فشار روی یکدیگر قرار نگیرند که موجب وارد شدن خسارت و تحمیل هزینه اضافه نشود.به علت وارد شدن ضربه در مسیر بخاطر مسیر حمل و نقل در قسمت بارماشین وجود موکت یا پتو جهت کاهش ضربه های وارد به وسایل جلوگیری خواهد شد.

میزان تسلط و تجربه راننده در حمل ونقل وسایل بسیار موثر است. احتیاط، احساس مسولیت دوشاخصه اصلی و مهم برای رانندگان ماشین های باربری است.در حمل و نقل های بین شهری نقش راننده ماشین بسیار پررنگ تر خواهد شد. چرا که به دلیل وجود مسافت زیاد و احتمال خستگی حتما از راننده کمکی استفاده کند و همچنین باید امانت دار خوبی برای اسباب و وسایل مشتریان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید