انواع اتوبار و باربری

Posted by یوسف نژاد

انواع اتوبار و باربری

  • باربری درون شهری
  • باربری برون شهری
  • باربری بین المللی

اتوبار و باربری دورن شهری

به طور کل این دسته از شرکت­های باربری ، فعالیتشان تنها در سطح شهر است. به عنوان مثال، باربری تهران دورن شهری ، خدمات اسباب کشی و حمل بار را فقط در داخل شهر تهران انجام می­دهد. باربری درون شهری، وظیفه حمل بار به شهرستان­ها یا شهرهای دیگر را نخواهد داشت.

اتوبار و باربری برون شهری

باربری برون شهری، حمل بار و جابجایی اثاثیه را از شهری به شهر دیگر انجام می­دهد. به طور مثال، اگر شما بخواهید که اثاثیه منزل یا هر کالای دیگری را از تهران به اصفهان جابجا کنید، باید حتما از اتوبار و باربری برون شهری کمک بگیرید.

باربری بین المللی

در این نوع باربری ، بار و کالا از یک کشور به کشور دیگر جابجا می­شود.­ یعنی جابجایی بین کشورهای مختلف صورت می­گیرد، و به شرکتی که این کار را انجام می­دهد باربری بین المللی گویند.

دیدگاهتان را بنویسید