باربری جیحون

Posted by s.moghadam

باربری جیحون

معمولاً در مواقع زیر به خدمات اسباب کشی نیاز پیدا می‌کنیم:

  • وقتی قبل از اسباب کشی نیاز به بسته‌بندی وسایل داشته باشیم.
  • وقتی‌که نیاز به جمع‌کردن خرده‌ریزهای اسباب کشی داشته باشیم.
  • وقتی نیاز به کارگر برای حمل بارهای سنگین داشته باشیم.
  • وقتی نیاز به جابجایی وسایل و حمل آنها به خانه جدید داشته باشیم.
  • وقتی نیاز به چیدمان وسایل بعد از اسباب کشی نیاز داشته باشیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید