باربری شیخ بهایی

Posted by s.moghadam

بیمه های باربری به عنوان قدیمی ترین نوع بیمه در دنیا شناخته می شوند.

بر اساس تعریف بیمه مرکزی، بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه های باربری بیمه هایی هستند که در آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت می کند، متعهد به جبران زیان های وارده در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهایی نظیر خسارت و یا از بین رفتن مورد بیمه می شوند. پروسه حمل و نقل تحت پوشش بیمه می تواند به صورت زمینی، دریایی و یا هوایی باشد.

بیمه های باربری دارای انواع مختلفی هستند. خطرات این نوع بیمه نیز در دو دسته خطرات اصلی و فرعی جای می گیرند. شناخت انواع این بیمه برای بهره برداری هرچه بیشتر و بهتر از این خدمت، الزامی است.

بیمه های باربری داخلی

بیمه های باربری داخلی همان طور که از نامش بر می آید، در برگیرنده پروسه حمل و نقل در داخل ایران است. یعنی هم مبدا و هم مقصد در کشور قرار دارد. بیمه های باربری داخلی خود دارای سه نوع ساده، عمومی و پوشش باز هستند. خدمات اتوبارها و اثاث کشی ها تحت پوشش این نوع بیمه قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید