باربری و اتوبار چه تفاوتی دارند؟

Posted by یوسف نژاد

درگذشته جابه‌جایی‌ها بیشتر به‌صورت حمل‌ونقل زمینی بار و از طریق انسان‌ها و چهارپایان انجام می‌شد اما باگذشت زمان و پیشرفت فنّاوری به علت وسعت یافتن و تغییرات اساسی در زندگی انسان‌ها برای جابه‌جایی از شیوه‌ها و وسایل مختلفی استفاده شد؛ نتیجه آن‌که شاهد تغییرات و دگرگونی روش‌های حمل‌ونقل و باربری در سطوح پیشرفته بودیم. وسایل مختلفی که برای حمل اثاثیه باربری و جابه‌جایی از آن‌ها استفاده شد شامل انواع و اقسام ماشین‌های اتوبار و باربری ، قطار و کشتی و هواپیما و غیره تحولی اساسی در صنعت حمل‌ونقل ایجاد کردند.

واژه اتوبار و باربری تهران یکی از واژه‌های مطرح مورداستفاده در حمل و جابه‌جایی بار به‌صورت زمینی است و از اینکه واژه اتوبار از چه زمانی وارد فرهنگ واژگان فارسی شده است  اطلاعات دقیق و مشخصی در دست نیست؛ اما آنچه مسلم است اتوبار اصطلاحی است که به شرکت‌های باربری زمینی اطلاق می‌شود. بخش اول کلمه اتوبار از واژه  اتو که از ابتدای حرف اتومبیل گرفته‌شده است و بخش دوم  آن یعنی بار از ابتدای کلمه باربری گرفته‌شده است و به مفهوم حمل بار زمینی و از طریق اتومبیل ( انواع ماشین‌های حمل بار) می‌باشد.

واژه اتوبار و باربری تهران یکی از واژه‌های مطرح مورداستفاده در حمل و جابه‌جایی بار به‌صورت زمینی است و از اینکه واژه اتوبار از چه زمانی وارد فرهنگ واژگان فارسی شده است  اطلاعات دقیق و مشخصی در دست نیست؛ اما آنچه مسلم است اتوبار اصطلاحی است که به شرکت‌های باربری زمینی اطلاق می‌شود. بخش اول کلمه اتوبار از واژه  اتو که از ابتدای حرف اتومبیل گرفته‌شده است و بخش دوم  آن یعنی بار از ابتدای کلمه باربری گرفته‌شده است و به مفهوم حمل بار زمینی و از طریق اتومبیل ( انواع ماشین‌های حمل بار) می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید