باربری و حمل بار

Posted by یوسف نژاد

وظایف شرکت باربری در بارگیری و حمل بار

شرکت های باربری در قبال باری که به راننده تحویل می دهند وظایفی دارند. از جمله موارد زیر:

 • نظارت بر تحویل، بارگیری و تخلیه بار
 • عقد قراردا با مشتری و توجه به پیشنهادهای مشتری در زمینه بارگیری، حمل و مهار بار
 • تهیه تجهیزات انتقال بار برای امنیت
 • هماهنگی لازم با راننده برای حمل بار ایمن

قبل از بارگیری شرکت باربری می بایست گزارشی کامل که شامل موارد زیر می شود، در اختیار راننده قرار دهد:

 • معرفی بار و نوع بسته بندی بار
 • توضیح روش های مهاربندی بار از جمله نوع تجهیزات، اندازه و سایر ویژگی های بار
 • ارائه راه کارهای ایمنی و فنی برای بروزه سوانح احتمالی
 • مشخصات راننده مجرب و قابل اطمینان باربری

برای حمل بار ایمن، شرکت های معتبر باربری مشخصاتی برای رانندگان در نظر گرفته اند. استفاده از رانندگان واجد شرایط ایمنی حمل بار ها را تضمین می کند. قبل از بستن قرارداد با شرکت اتوبار مطمئن شوید راننده گواهی نامه حمل بار، ذکر شده در مطلب زیر را دارد.

 • رانندگانی که گواهینامه رانندگی پایه ۱ را دارند مجاز به راندن ماشین با ظرفیت بیش از ۶ تن را دارند.
 • رانندگانی که گواهینامه رانندگی پایه ۲ را دارند مجاز به راندن ماشین با ظرفیت ۶ تن را دارند.
 • رانندگانی که گواهینامه رانندگی پایه ۳ را دارند مجاز به راندن ماشین سواری با حداکثر ۹ سرنشین را دارند، اگر دارندگان این گواهی نامه بخواهند با وانت حمل بار کنند می توانند بار ۵/۳ تن را حمل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید