حمل بار و انتقال اثاثیه سنگین به کامیون

Posted by s.moghadam
Category:

حمل بار و انتقال اثاثیه سنگین به کامیون

باربری در شمال تهران

در حمل بار و باربری در شمال تهران باید دقت داشته باشیم که به صورت اصولی عمل کنید .

اصول حمل بار و باربری و حمل اثاثیه منزل :

نباید به هیچ عنوان برای بلند کردن بار ها فشار زیادی را به کمر خود تحمیل کنید. 

 مناسب ترین شیوه بدن برای بلند کردن لوازم سنگین آن است که در حالت نیمه نشسته بر روی پاهای خود قرار گرفته و جسم را به بدن خود نزدیک کنید.

حمل بار و انتقال اثاثیه سنگین به کامیون

همانند ویدئو از چرخ‌های حمل بار استفاده کنید. 

استفاده از این چرخ ها طبق ویدئو خیلی آسان بوده و از وارد شدن فشار زیاد به کمر جلوگیری می کند.

هرگز چندین جعبه سنگین را برای بلند کردن بر روی یکدیگر قرار ندهید.

  این عمل تعادل را به هم می ریزد.

وسایل و اثاثیه را متعادل بلند و جا به جا کنید. 

جعبه‌های محتوی مایعات و یا ظرف های شکستنی را با دقت بیشتری حمل کنید.

همچنین نبایست بار ها را به تنهایی جا‌به‌جا کنید.

  اگر نمی‌توانید به تنهایی وسایل را از روی زمین جا به جا کنید به خود فشار بیش از حد وارد نکنید.

دقت به وزن زیاد بارها داشته باشید.

بالابرها و آسانسورها گزینه های خوبی برای حمل بار می باشند.

    درمورد تعدادی از جعبه‌ها باید بیشتر مراقب باشید.

دقت کنید تا زمین نخورید. برخی سطوح شیبدار هستند و برخی دیگر لغزنده. در هنگام راه رفتن بر روی این سطح ها بیشتر دقت کنید.

 از چند نفر بخواهید که شما را کمک کنند.

روز جا به جایی لوازم یا اثاث منزل، لباس راحت و مخصوص کار بپوشید.

در این صورت دغدغه پاره شدن و خراب شدن و یا کثیف شدن لباس‌هایتان را نخواهید داشت.

 بار ها را تا جایی که برای شما قابل حمل و نقل است بلند کنید و به گونه ای حرکت کنید که در هر لحظه بتوانید جلوی پای خود را بدون مشکل ببینید.

 

حمل اثاثیه منزل

حمل بار اینتترنتی

اتوبار مرکز تهران

دیدگاهتان را بنویسید