شرکت باربری عالی با بهترین خدمات

Posted by s.moghadam

برای یافتن بهترین شرکت باربری، تحقیق کنید. اگر قصد دارید اسباب کشی خود را با کمک یک شرکت باربری انجام دهید، باید پول بیشتری صرف کنید. اما از طرفی خودتان را از شر استرس جا به جایی جعبه ها، رانندگی وانت یا کامیون و تخلیه اثاثیه خلاص می کنید. یافتن شرکت باربری مناسب یک مسئله بسیار مهم است؛ بنابراین شما باید پیش از تصمیم گیری به خوبی تحقیق کنید.

اطمینان حاصل کنید که شرکت منتخب شما کار را خودش انجام می دهد و آن را با یک قرارداد جایگزین به شرکت دیگری نمی سپارد.

هنگامی که تحقیقات شما به دو یا سه شرکت محدود شد، سعی کنید تا به شماره پروانه سازمان باربری و آیین نامه این شرکت ها دسترسی پیدا کرده و اطمینان حاصل کنید که اسباب و اثاثیه شما را بیمه می کنند.

 از شرکت باربری بخواهید بررسی های لازم را انجام دهد. شرکت یک نماینده را به منظور بررسی تمامی اسباب و لوازم، و همچنین اعلام هزینه اسباب کشی ، به منزل شما می فرستد. آن ها هزینه ها را بر اساس اسباب و اثاثیه ای که در منزل شما می بینند اعلام می کنند.
 با شرکتی که انتخاب کرده اید قرارداد ببندید. سر قیمتی توافق کنید که هم به نفع شما و هم به نفع شرکت باشد؛ تنها قراردادی را امضا کنید که در آن جزئیات به دقت بیان شده و مناسب با انتظارات شما باشد. هرگز یک قرارداد خالی را امضا نکنید. هنگام بستن قرارداد درباره تاریخ دقیق اسباب کشی تصمیم بگیرید.
۵٫ همزمان با کارگران شرکت راه بیفتید. حالا که شرکت باربری مورد نظرتان را انتخاب کرده و درباره تاریخ اسباب کشی نیز تصمیم گرفته اید، باید برای روز اسباب کشی آماده شوید. شما هیچ اسباب و اثاثیه سنگینی را بلند نخواهید کرد، اما باید هنگامی که کارگران مشغول تخلیه و انتقال بار شما از کامیون هستند، حسابی حواستان را جمع کنید. مگر آنکه از پیش همه چیز را هماهنگ کرده باشید تا در روز اسباب کشی حضور نداشته باشید.
هنگامی که کارگران مشغول خالی کردن بار هستند، از سر راه آن ها کنار بروید. به آن ها پیشنهاد کمک نداده و تنها در صورتی که سوال دارند، به پرسش هایشان پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید