ماشین باربری مناسب اسباب کشی

Posted by یوسف نژاد

ماشین باربری متناسب با وزن بار

برای انتخاب ماشین اسباب کشی باید وزن بار را در نظر گرفت و متناسب با آن ماشین را انتخاب کرد.
باید از ماشینی استفاده کنیم که بتواند وزن وسایل را تحمل نماید.

اما اگر وسایل ما سبک و کم وزن هستند می توان از ماشین های کوچکتر برای کاهش هزینه و افزایش سرعت کار باربری استفاده کرد.زیرا ماشین اسباب کشی بزرگ تنها در ساعات خاصی می توانند تردد کنند

اگر اثاث کشی و باربری قرار است در شهر شلوغی مثل تهران انجام شود باید ترافیک سنگین و خیابان های پر ازدحام آن را نیز در نظر گرفت.از این رو انتخاب ماشین های سبک مناسب تر است. اما اگر وسایل ما سنگین و حجیم هستند چاره ای جز انتخاب ماشین باربری بزرگ نیست.

ماشین اسباب کشی و نوع بار

نوع باری که قرار است بارگیری شود در انتخاب ماشین بسیار مهم است.

یکی از نکات مهم در ماشین باربری و اتوبار این است که وسیله نقلیه را متناسب با نوع بار خود انتخاب کنیم.

مثل وسایل شکستنی , محموله های خاص , مواد غذایی , حیوانات زنده , گیاهان و انواع و اقسام وسایل دیگر نیازمند انتخاب دقیق ماشین اتوبار می باشند.

برای مثال در حمل وسایل شکستنی و حساس بهتر است از ماشینی استفاده شود که بتواند از این گونه وسایل محافظت کند و در مسافت های طولانی به وسایل آسیب وارد نشود.

همچنین برای حمل مواد غذایی نیز نیاز به ماشینی داریم که دارای یخچال باشد.

تاثیر حجم بار در انتخاب ماشین

اثاثیه بزرگ و وسایل دست و پاگیر هستند بهتر است از ماشین های باربری بزرگ استفاده کرد.

تعداد وسایل در اسباب کشی

در انتخاب ماشین باربری همچنین باید به تعداد وسایل منزل مان دقت داشته باشیم.
تعداد وسایل در هر خانه متفاوت است و باید دید که تعداد و میزان بار به چه اندازه است و بر اساس آن ماشین باربری را انتخاب کرد.برای مثال خوابگاه دانشجویی تعداد وسایل کمتری دارند تا خانه هایی که تعداد افراد بیشتری زندگی می کنند .

مسافت مهم ترین عامل در تعیین ماشین

مسافت های طولانی که باربری بین شهری است باید از ماشینهای مسقف استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید