مشکلات ناشی از انتخاب شرکتهای نامعتبر باربری:

Posted by یوسف نژاد

اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که در صورت انتخاب اشتباه و مراجعه به شرکتهای نامعتبر اتوبار تهران، چه مشکلاتی برای شما و خانواده (و یا همکاران و مدیران شرکت) پیش خواهد آمد. مسائلی که گاه جبران آنها غیرممکن خواهد بود و در نهایت صرفا پشیمانی و ناراحتی برای شما باقی خواهد ماند. 
از جمله مهمترین مشکلاتی که چنین شرکتهای نامعتبر و غیر حرفه ای ممکن است در اثاث کشی و خدمات حمل بار برای شما بوجود بیاورند، عبارتند از: 

• هنگام بسته بندی وسایل و لوازم، اثاثیه و لوازم شما دچار آسیب شوند. 
• کارگران باربری مجموعه یا شرکت مورد نظر، افرادی با برخورد اجتماعی نامناسب بوده و در کار بی نظم باشند.
• پرسنل مجموعه به موقع در محل حاضر نشوند و کار اسباب کشی و باربری با تاخیر انجام شود. 
• وسایل شما در طول بسته بندی و باربری، گم شوند.
• کارگران حمل بار، حرفه ای نبوده و در طول جابجایی وسایل سنگین وزن، آنها را در و دیوار بکوبند و به این ترتیب خسارت بار آید.
• دستمزدی که در پایان کار از شما طلب می کنند بیشتر از رقمی باشد که در ابتدا با مدیریت آنها به توافق رسیده بودید. 
• مدیریت مجموعه یا شرکت اتوبار پاسخگوی خسارات ببار آمده و یا رفتار نامناسب پرسنل خود نباشد. 
• از لوازم درجه دو و یا دسته دوم جهت بسته بندی و حمل بار شما استفاده شود. 
• اگر مقصد شهر دیگری است، ممکن است در طول حمل بار به شهرستان، به دلیل عدم قرار دادن صحیح بسته ها و کارتن ها در کامیون و یا وانت بار و یا انتخاب مسیرهای اشتباه و موارد دیگر، باربری با مشکلات زیادی روبرو شود. 

دیدگاهتان را بنویسید