بهترین کشش برای کم شدن درد عضلات

در این ویدئو بهترین کشش برای کم شدن درد عضلات را به کار میگیریم.

با این روش کم تر شدن درد پشت، درد هیپ و سیاتیک را کم کنید.

با انجام روزانه این حرکات خود را از درد های عضلانی در امان نگه دارید.

دیدگاهتان را بنویسید