23
آوریل
باربری جیحون
باربری جیحون معمولاً در مواقع زیر به خدمات اسباب کشی نیاز پیدا می‌کنیم: وقتی قبل از اسباب کشی نیاز به بسته‌بندی وسایل داشته باشیم. وقتی‌که نیاز به جمع‌کردن خرده‌ریزهای اسباب کشی داشته باشیم....
8
آوریل
باربری جیحون و خدمات اسباب کشی

باربری جیحون از شعبه های تحت پوشش شرکت باربری تهران ترابربار است و کلیه خدمات باربری و اسباب کشی و حمل اثاثیه منزل را در خیابان جیحون برعهده دارد.