28
دسامبر
اسباب کشی و کلیه خدمات باربری در منطقه فرحزاد

محله فرحزاد در منطقه دو شهرداری تهران قرار دارد .باربری تهران ترابربار منطقه فرحزاد را هم تحت پوشش خود دارد و کلیه خدمات باربری و حمل بار در این منطقه را برعهده دارد.

باربری و اتو بار مرزداران
26
دسامبر