چگونگی حمل یخچال

چگونگی حمل یخچال کار بسیار مشکلی است.

در این ویدئو ما به شما آموزش می دهیم که :

چگونه خودتان به تنهایی یخچال را حمل کنید و برای بار زدن آماده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید