چگونگی حمل آینه و میز آن

برای چگونگی حمل آینه و میز آن در نظر داشته باشید که آینه باید از میز خود جدا شود.

بعد از باز کردن آینه از میز هر کدام را بسته بندی کرده و برای حمل آماده می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید