چگونگی بستن یخچال برای حمل و نقل

چگونگی بستن یخچال برای حمل و نقل در یک وانت را به شما آموزش می دهیم.

برای این کار نیاز به دو طناب دارید که اطراف یخچال را محکم نگه دارند.

دیدگاهتان را بنویسید