ورزش هایی کوتاه برای شانه

انجام ورزش هایی کوتاه برای شانه را در این ویدئو آموزش می دهیم.

با انجام این حرکات مختلف بر روی شانه خود ان را تقویت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید