اتحادیه حمل اثاثیه منزل
2
مه
اتحادیه حمل اثاثیه منزل
Category:
اتحادیه باربری تهران نهادی رسمی است که در تهران قرار دارد و در واقع اتحادیه شرکتهای اتوبار تهران است. این اتحادیه به امور مختلفی می پردازد از جمله تعیین دستورالعمل های جدید و قوانین...