9
ژوئن
آشنایی با درد پایین کمر

آشنایی با درد پایین کمر یکی از معضلات بسته بندی وحمل اثاثیه منزل و حمل ونقل اساس منزل برای کارکنان این حرفه کمردرد است. در این مطلب با مسایل کمردرد آشنا می شوید. اگه…