23
فوریه
اسباب کشی و کلیه خدمات باربری در باربری فاطمی

خیابان فاطمی یکی از خیابان‌های مرکزی شهر تهران است. این خیابان جهتی شرقی-غربی دارد و از شرق به خیابان ولیعصر و از غرب به بزرگراه چمران منتهی می‌شود. باربری فاطمی از شعبه های تحت پوشش باربری تهران ترابربار است.