28
آوریل
نحوه بسته بندی کمد لباس

برای نحوه بسته بندی کمد لباس خود در این ویدئو ما را همراهی کنید. با استفاده از چند پتو و بند می توانید کمد خود را بسته بندی کنید و از ضربه ها در…