15
ژوئن
باربری درون شهری و خدمات آن ۰۲۱۴۴۴۴۹۶۴۴

همانطور که از اسم اتوبار و باربری درون شهری واضح و مبرم است , باربری درون شهری به انتقال و یا حمل کالا و لوازمی به مسافت های کوتاه و داخل همان شهر گفته می شود .