29
آوریل
چگونگی حمل آینه و میز آن

برای چگونگی حمل آینه و میز آن در نظر داشته باشید که آینه باید از میز خود جدا شود. بعد از باز کردن آینه از میز هر کدام را بسته بندی کرده و برای…