15
جولای
نیازهای حمل بار و اسباب کشی بین شهری
Category:
در جابجایی های بین شهری از حساسیت بیشتری برخوردار است. حمل بار به شهرستان نیاز به خودروهای مجهز مختلف دارد.ازجمله ماشین‌هایی که می‌توان در ارسال بار به شهرستان مورداستفاده قرارداد:•    وانت و نیسان•    کامیون و...