29
آوریل
ابتکارات حمل ونقل

استفاده از وسایل مدرن برای حمل و نقل کار باربری را بسیار راحت کرده. با استفاده از اختراعاتی که در قرن اخیر انجام شده وسیله ها به راحتی حمل می شوند. یکی از…

29
آوریل
چگونگی حمل یخچال

چگونگی حمل یخچال کار بسیار مشکلی است. در این ویدئو ما به شما آموزش می دهیم که : چگونه خودتان به تنهایی یخچال را حمل کنید و برای بار زدن آماده کنید.