اتوبار چیست ؟

اتوبار و باربری در لغت به شرکتی گفته میشه که کالای شما رو از نقطه ای به نقطه ای دیگه حمل میکند. این جابه جایی میتونه وسایل منزل شما باشه یا
جابه جایی دفتر شما باشد.این جا به جایی هم به دو دسته تقسیم میشه :۱-درون شهری  ۲-برون شهری

منظور از باربری چیست ؟

جالب است بدانید باربری هم معنی مشابه اتوبار دارد و از لحاظ معنایی و کاربردی نمیشه تشریح دقیق تر فعالیت اتوبار (باربری)

– اتوبار و باربری داخل شهری: اولین دسته اتوبار و باربری،اتوبار های درون شهری هستند. این نوع اتوبارها همان طور که از نام آنها مشخص است .خدمات حمل نقل درون شهری را ارائه می دهند که خود آنها نیز دارای دسته بندی های مختلفی می باشد :

انواع اتوبارو باربری درون شهری: اتوبارهای درون شهری براساس استان ها وشهرستان های ایران دسته بندی میشوند. به عنوان مثال : اتوبار تهران : که این نوع اتوبار یک نوع اتوبار درون شهری محسوب میشود و خدمات حمل و نقل در تهران را انجام میدهد

انواع اتوبارو باربری برون شهری :دسته دیگری از اتوبارها ، اتوبار های برون شهری هستند ، این نوع اتوبارها خدمات حمل و نقل برون شهری را ارائه می دهند که این نوع اتوبار ها نیزخود دارای دسته بندی های مختلفی هستند :

انواع اتوبارو باربری برون شهری : اتوبار های برون شهری نیز براساس ، شهر ، شهرستان و… دسته بندی میشوند

باربری غرب تهران

کلمات مرتبط :

اتوبار غرب ، اتوبار سعادت آباد ، اتوبار شهران ، اتوبار شهران ، اتوبار تهران ، انوبار ترابربار ، اتوبار حمل اثاثیه اسباب کشی ، اتوبار و باربری ، اتوبار ارزان